Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku CZ Veľký Grob - Čataj
Domov Oznamy Kázne
Oznamy 10.6. - 16.6.2024
Zverejnené: 09.06.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50

Služby Božie v nedeľu 16.6.2024 
Čataj - služby Božie sa konať nebudú

Veľký Grob - 10:45 hod. - vykoná ich brat farár Miroslav Kerekréty.

Vo Veľkom Grobe sa začala oprava zvonov a vežových hodín.
Do ukončenia opráv – mesiac august sa zvony používať nebudú.

Oznamy 3.6. - 9.6.2024
Zverejnené: 03.06.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - nebude sa vyučovať

Služby Božie v nedeľu 9.6.2024 
Čataj - 9:00 hod.
V rámci služieb Božích sa bude konať zborový konvent –
Prerokovanie darovacej zmluvy OZ Dolná škola

Veľký Grob - 10:30 hod.
Vykoná ich sestra farárka Andrea Lukačovská.

Zasadnutie zborového presbyterstva - Čataj
Vo štvrtok 6.6.2024 o 19.00 hod. v ev. kostole  sa bude konať zborové presbyterstvo.   

 

Výsledky volieb:
Za dištriktuálneho biskupa ZD ECAV
bol zvolený brat Mgr. Ján Hroboň  ziskom – 3731 hlasov čo bolo 55,95 %
Za dozorcu BAS
bola zvolená sestra RNDr. Zuzana Ševčovičová – 937 hlasov čo bolo 74,25 %
Pri obidvoch zvolených dnešným dňom začína plynúť apelačná doba, voľby nadobudnú právoplatnosť 18.6.2024.

Milé sestry a bratia, pozývame Vás na nasledovné podujatia:

Stretnutia pre dorast a mládež téma: Kyberšikana
V zborových priestoroch CZ BA – Dúbravka v piatok 7.6.2024 zač. 17.00 hod.

Detský muzikál – O nespokojnej halúzke
Spevácky zbor Lastovičky
Sobota 8.júna o 16.00 hod v kult. Dome – Kopánka v Trnave
Sobota 8.júna o 11.30 vystúpenie farská záhrada CZ Trnava
V rámci festivalu Lumen v Trnave.

Koncert – Bratislava Trombone  Quartet
V ev. kostole Pusté Úľany  9.6.2024 začiatok o 17.00 hod.

Stretnutie spevokolov BAS
V nedeľu 9.9.2024 ev. kostol Pezinok začiatok 15.00 hod.

 

Oznamy 27.5.-2.6.2024
Zverejnené: 26.05.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 2.6.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 13.5. - 19.5.2024
Zverejnené: 13.05.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 19.5.2024 - 1. slávnosť svätodušná
Čataj - 9:00 hod.
V rámci služieb Božích bude slávnostný úvod sestry poddozorkyne a novozvolených presbyterov cirkevného zboru.
Zároveň poďakujeme presbyterom , ktorí ukončili svoju službu v presbyterstve cirkevného zboru.

Veľký Grob - 10:30 hod.
V rámci služieb Božích bude slávnostný úvod brata dozorcu a novozvolených presbyterov cirkevného zboru.
Zároveň poďakujeme presbyterom , ktorí ukončili svoju službu v presbyterstve cirkevného zboru.

Oznamy 6.5. - 12.5.2024
Zverejnené: 06.05.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo -  9.5.2024
Čataj - 17:00 hod.
Veľký Grob - 18:00 hod.

Zasadnutie zborového presbyterstva
štvrtok 9.5.2024 o 19:00 hod. v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 12.5.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 29.4. - 5.5.2024
Zverejnené: 29.04.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 5.5.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

V rámci služieb Božích sa bude konať volebný konvent a to:
Voľby biskupa ZD ECAV, kandidátmi sú:
Doc. ThDr. Sidonia Horňanová , PhD.
Mgr. Ján Hroboň
Voľby na seniorálneho dozorcu BAS, kandidátmi sú::
Mgr. Vladimír Cipciar
RNDr. Zuzana Ševčovičová

Oznamy 22.4. - 28.4.2024
Zverejnené: 21.04.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - nebude sa vyučovať
ZŠ Veľký Grob - nebude sa vyučovať

Služby Božie v nedeľu 28.4.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Kerekréty.

Oznamy 15.4. - 21.4.2024
Zverejnené: 15.04.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 21.4.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Kerekréty.

 

Pozvanie:

Spoločenstvo evanjelických žien bratislavského seniorátu pozýva sestry a bratov na popoludňajšie stretnutie spojene s prednáškou.

Miesto konania: Ev. kostol Senec

Čas konania: Nedeľa 21.4.2024 o 15.30 hod.

Téma: Život bolí ... cítiš sa sama ? Kde je Boh?!

Prednášajúca: Ester Jankovičová  

Oznamy 8.4. - 14.4.2024
Zverejnené: 08.04.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 14.4.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Počas služieb Božích sa bude konať volebný konvent

 • na funkciu zborového dozorcu
 • voľba presbyterov cirkevného zboru
Služby Božie počas Veľkej noci 2024
Zverejnené: 24.03.2024

Zelený štvrtok – 28.3.2024 - /s Večerou Pánovou/
Čataj - 16:30 hod.               Veľký Grob - 18:00 hod.

Veľký piatok – 29.3.2024 - /Pašie, s Večerou Pánovou/     
Čataj - 9:00 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočná nedeľa - 31.3.2024 
Čataj - 9:00 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočný pondelok - 1.4 2024
Čataj - 9:00 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 18.3. - 24.3.2024
Zverejnené: 17.03.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
vo štvrtok 21.3.2024 o 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 24.3.2024 - pašiové služby Božie
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

 

Oznam o zbierke
Oznamujeme Vám že v cirkevnom zbore časť Veľký Grob na základe rozhodnutia presbyterstva CZ pokračuje zbierka na opravu zvonov a vežových hodín. Zbierka bude trvať do 31.8.2024

Oprava zvonov a vežových hodín je naplánovaná na august 2024.

Na zbierku je možne prispieť v hotovosti vždy po skončení služieb Božích.  Ako aj poukázaním milodaru na číslo účtu.    

Číslo účtu: SK83 0200 0000 0020 4449 0151

Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, svoje meno.

Oznamy 11.3. - 17.3.2024
Zverejnené: 11.03.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
v stredu 13.3.2024 o 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 17.3.2024 - pašiové služby Božie
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 4.3. - 10.3.2024
Zverejnené: 04.03.2024

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 7.3.2024 o 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 10.3.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 26.2. - 3.3.2024
Zverejnené: 25.02.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - nebude sa vyučovať
ZŠ Veľký Grob - nebude sa vyučovať

Večerné pôstne služby Božie 
utorok 27.2.2024 o 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 3.3.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Kerekréty

Oznamy 19.2. - 25.2.2024
Zverejnené: 18.02.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
utorok 20.2.2024 o 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Celozborové kandidačné presbytertvo na funkciu zborového dozorcu:
štvrtok 22.2.2024 o 18:00 hod. v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 25.2.2024 Výročný zborový konvent
Čataj - 10:00 hod.
Veľký Grob - služby Božie sa nebudú konať

Služby Božie v nedeľu 3.3.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.
služby Božie vykoná brat farár Miroslav Kerekréty

 

Oznamy 12.2. - 18.2.2024
Zverejnené: 11.02.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 18.2.2024 
Čataj - 9:00 hod. - prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
Veľký Grob - 10:30 hod. - v chráme Božom, prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej

Výročný zborový konvent sa bude konať v nedeľu 25.2.2024 o 10:00 hod. v kostole v Čataji.

 

Oznamy 5.2. - 11.2.2024
Zverejnené: 05.02.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Zasadnutie celozborového presbyterstva
Zasadnutie celozborového presbyterstva sa bude konať vo štvrtok 8.2.2024 o 18:30 hod. v zborovej sieni vo Veľkom Grobe.

Služby Božie v nedeľu 11.2.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. - služby Božie vykoná sestra farárka Mgr. Eva Oslíková z Modry

Oznamy 29.1. - 4.2.2024
Zverejnené: 28.01.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 4.2.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Ekumenické modlitby chvál
Zverejnené: 21.01.2024

Srdečne Vás pozývame na Ekumenické modlitby chvál

 • v evanjelickom kostole v Čataji
 • v sobotu 27.1.2024 o 15:00 hod.
 • slovo povzbudenia: Pavol Strežo, téma: ZMIERENIE
 • chvály: Martindom, Michal Steiner
 • modlitby:
  rímskokatolícky kňaz Ondrej Chrvala
  evanjelický farár Pavel Kollár
Oznamy 22.1. - 28.1.2024
Zverejnené: 21.01.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 28.1.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 15. - 21.1.2024
Zverejnené: 14.01.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 21.1.2024 
Čataj - 8:30 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. v zborovej sieni, služby Božie vykoná sestra farárka Andrea Lukačovská

Oznamy 8.1. - 14.1.2024
Zverejnené: 04.01.2024

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 14.1.2024 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov 2023/2024
Zverejnené: 23.12.2023

Štedrý (Dohviezdny ) večer  
Čataj                        16.00 hod. 

Veľký Grob             18.00 hod. 

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný
Čataj                       9.00 hod.

Veľký Grob            10.30 hod.

2. sviatok vianočný  -  s prisluhovaním Večere Pánovej
Čataj                       9.00 hod.

Veľký Grob            10.30 hod.

Silvester 31.12.2023
Čataj                       9.00 hod.

Veľký Grob            10.30 hod.

Nový rok 1.1.2024
Čataj                       9.00 hod.

Veľký Grob            10.30 hod.

 

Zjavenie Krista Pána 6.1.2024
Čataj                      9.00 hod. 
V
eľký Grob           10.30 hod.  

Oznamy 11.12. - 17.12.2023
Zverejnené: 10.12.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 17.12.2023 - 3.adventná nedeľa
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Príprava vianočného vystúpenia detí
Čataj - nedeľa 14:00 hod. v kostole
Veľký Grob - nedeľa 10:30 hod. počas detskej besiedky

Pozývame vás na Adventné stretnutie
nedeľa 17. 12. 2023 o 14:30 hod.
Téma: To nie je možné...
Súčasťou stretnutia bude videoprezentácia dokumentu o ornamente z Čataja a Veľkého Grobu vzniknutého pri príležitosti zápisu nášho prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Oznamy 4.12. - 10.12.2023
Zverejnené: 03.12.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

 

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 10.12.2023 - 2.adventná nedeľa
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Príprava vianočného vystúpenia detí
Čataj - nedeľa 14:00 hod. v kostole
Veľký Grob - nedeľa 10:30 hod. počas detskej besiedky

Pozývame vás na Adventné stretnutie
nedeľa 17. 12. 2023 o 14:30 hod.
Téma: To nie je možné...
Súčasťou stretnutia bude videoprezentácia dokumentu o ornamente z Čataja a Veľkého Grobu vzniknutého pri príležitosti zápisu nášho prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Adventný koncert v Pustých Úľanoch
Zverejnené: 27.11.2023

Pozývame Vás na adventný koncert do evanjelického kostola v Pustých Úľanoch 

Oznamy 27.11. - 3.12.2023
Zverejnené: 27.11.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 2.12.2023 1.adventná nedeľa
Čataj - 9:00 hod., prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
Veľký Grob - 10:30 hod., prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej

Oznamy 20.11 - 26.11.2023
Zverejnené: 19.11.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Konfirmačná príprava
sobota (25.11.2023) 10:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 26.11.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 13.11. - 19.11.2023
Zverejnené: 12.11.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 19.11.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 6.11. - 12.11.2023
Zverejnené: 05.11.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 12.11.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Predaj kalendárov na rok 2024:
Tranovského kalendár – 6 €
Stolový kalendár – 5,50 €
Nástenný kalendár – 7 €
Smieť žiť pre Krista – 5 €

Oznamy 30.10. - 5.11.2023
Zverejnené: 29.10.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie na Pamiatku reformácie - 31.10.2023
Čataj - 17:00 hod.
Veľký Grob - 18:00 hod. 

Služby Božie v nedeľu 5.11.2023 - Pamiatka zosnulých
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 16.10 - 22.10.2023
Zverejnené: 17.10.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 22.10.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Jäger.

Oznamy 9.10. - 15.10.2023
Zverejnené: 09.10.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 15.10.2023 - Poďakovanie za úrody zeme, prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 2.10. - 8.10.2023
Zverejnené: 01.10.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Konfirmačná príprava
sobota 10:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 8.10.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 25.9. - 1.10.2023
Zverejnené: 24.09.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - náboženstvo sa v tomto týždni nebude vyučovať
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 1.10.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 18.9. - 24.9.2023
Zverejnené: 17.09.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:10 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 24.9.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 11.9. - 17.9.2023
Zverejnené: 13.09.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:10 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 17.9.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 11.9. - 17.9.2023
Zverejnené: 13.09.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:10 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 17.9.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Služby Božie na začiatok školského roka
Zverejnené: 06.09.2023

Služby Božie v nedeľu 10.9.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov aj rodičov.

Oznamy 27.8. - 3.9.2023
Zverejnené: 29.08.2023

Služby Božie v nedeľu 3.9.2023
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Milí žiaci, študenti, učitelia aj rodičia!
Pozývame Vás na služby Božie dňa 10.9.2023 v obvyklom čase, kde všetci spoločne chceme prosiť o požehnanie nového školského roka.
Tešíme sa na Vás.

Oznamy 7.8. - 13.8.2023
Zverejnené: 03.08.2023

Služby Božie v nedeľu 13.8.2023 - 10. nedeľa po Sv. Trojici (Kajúca nedeľa), prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 31.7 - 6.8.2023
Zverejnené: 03.08.2023

Služby Božie v nedeľu 6.8.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Jäger.

Oznamy 23.7. - 30.7.2023
Zverejnené: 27.07.2023

Služby Božie v nedeľu 30.7.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 
Služby Božie vykoná brat farár Miroslav Jäger.

Pozývame Vás na hudobné slávnosti Pusté Úľany

 • v nedeľu 30. júla 2023 v evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch
  Program:
  17:00
  Musica Animae – duchovná hudba stredoveku, renesancie a raného baroka

  Otvorenie zbierky na rekonštrukciu barokového historického organu v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch
  18:30
  Presburger Saxophone Qurtett – Zaznejú skladby od:
  W.A. Mozarta, Maurice Jeanjeana, Iliju Zelienku, Jevgenija  Iršai a iných 

  Dobrovoľné vstupné

 

Oznamy 10.7. - 16.7.2023
Zverejnené: 09.07.2023

Služby Božie v nedeľu 16.7.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. 

Oznamy 19.6. - 25.6.2023
Zverejnené: 19.06.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - Genezis 39. kapitola
Čataj - streda 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - streda 18:00 hod. v zborovej sieni 

Služby Božie v nedeľu 25.6.2023  
Služby Božie sa v Čataji ani vo Veľkom Grobe konať nebudú. Budú sa konať spoločné celozborové služby Božie v evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch o 10:00 hod.
Srdečne Vás pozývame!

Oznamy 12.6. - 18.6.2023
Zverejnené: 12.06.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - Genezis 38. kapitola
Čataj - štvrtok 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - štvrtok 18:00 hod. v zborovej sieni 

Služby Božie v nedeľu 18.6.2023  
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod. - pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Oznamy 5.6. - 11.6.2023
Zverejnené: 05.06.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina  
Čataj - štvrtok 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - štvrtok 18:00 hod. v zborovej sieni 

Zasadnutie zborového presbyterstva pre Čataj
Vo štvrtok 8.6.2023 o 19:00 hod sa v kostole bude konať zasadnutie zborového presbyterstva (časť Čataj).

Služby Božie v nedeľu 11.5.2023  
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 29.5. - 4.6.2023
Zverejnené: 28.05.2023

Služby Božie v pondelok 29.5.2023 - 2. slávnosť svätodušná
Čataj - 17:00 hod.
Veľký Grob - 18:00 hod.

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - náboženstvo sa vyučovať nebude

Služby Božie v nedeľu 4.6.2023  - slávnosť Svätej Trojice
Čataj - 9:00 hod. - sl. Božie vykoná zborový brat farár
Veľký Grob - 10:30 hod. - sl. Božie vykoná brat farár Miroslav Jäger

Oznamy 22.5. - 28.5.2023
Zverejnené: 21.05.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina  
Čataj - utorok 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - utorok 18:00 hod. v zborovej sieni 

Zasadnutie zborového presbyterstva pre Veľký Grob
V stredu 24.5.2023 o 19:00 hod sa v zborovej sieni bude konať zasadnutie zborového presbyterstva (časť Veľký Grob).

Služby Božie v nedeľu 28.5.2023  - 1. slávnosť svätodušná
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 15.5. - 21.5.2023
Zverejnené: 14.05.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá - 18.5.2023
Čataj - štvrtok 17:00 hod. 
Veľký Grob - štvrtok 18:00 hod. 

Služby Božie v nedeľu 21.5.2023 
Čataj - 9:00 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 8. - 14.5.2023
Zverejnené: 08.05.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - náboženstvo sa vyučovať nebude
ZŠ Veľký Grob - náboženstvo sa vyučovať nebude

Biblická hodina  
Čataj - utorok 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - utorok 18:00 hod. v zborovej sieni 

Služby Božie v nedeľu 14.5.2023 
Čataj - služby Božie sa konať nebudú
Veľký Grob - 10:30 hod., služby Božie vykoná sestra farárka Andrea Lukačovská zo Sládkovičova

Zatupovanie počas neprítomnosti brata zborového farára:
Od stredy 10.5. do pondelka 15.5.2023 zastupuje v cirkevnom zbore sestra farárka Andrea Lukačovská zo Sládkovičova.

 

Oznamy 1.5. - 7.5.2023
Zverejnené: 30.04.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - náboženstvo sa vyučovať nebude
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - náboženstvo sa vyučovať nebude

Biblická hodina  
Čataj - streda 17:00 hod. v kostole
Veľký Grob - streda 18:00 hod. v zborovej sieni 

Služby Božie v nedeľu 7.5.2023 
Čataj 9:00 hod., sl. Božie vykoná brat farár Ján Oslík z Modry
Veľký Grob - služby Božie sa konať nebudú

 

Oznamy 24.4. - 30.4.2023
Zverejnené: 24.04.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 30.4.2023 
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - počas sl. Božích prebieha detská besiedka

Biblická hodina  
štvrtok 18:00, spoločná pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Oznamy 17. - 23. 4. 2023
Zverejnené: 18.04.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 23.4.2023 
Čataj 9:00 hod. - v rámci sl. Božích sa bude konať zborový konvent, ktorý sa bude venovať ďalšiemu postupu revitalizácie Ev. školy a z toho vyplývajúcich krokov CZ vo vzťahu OZ Dolná škola
Veľký Grob 10:30 hod. - v kostole, v zborovej sieni počas sl. Božích prebieha detská besiedka

Služby Božie počas Veľkej noci 2023
Zverejnené: 03.04.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.

Zelený štvrtok – 6.4.2023 - /s Večerou Pánovou/
       Čataj - 16:30 hod.               Veľký Grob - 18:00 hod.

Veľký piatok – 7.4.2023 - /Pašie, s Večerou Pánovou/     
    Pusté Úľany - 7:30 hod. 
    Čataj - 9:00 hod.                 
    Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočná nedeľa - 9.4.2023 
       Čataj - 9:00 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočný pondelok - 10.4 2023
       Čataj - 9:00 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Oznamy 27.3 - 2.4.2023
Zverejnené: 26.03.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 2.4.2023 - pašiové služby Božie
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Pozvanie
V nedeľu 2.4.2023 Vás pozývame na Seniorálne stretnutie žien do kultúrneho domu v Šamoríne so začiatkom o 15:00 hod.
Téma: "Cesta k ordinácii žien na Slovensku."
Prednášajúci: Mária Hroboňová - ev. farárka v Lučenci
Súčasťou stretnutia bude:
Putovná výstava - Darina Bancíková prvá evnjelická farárka.

0znamy 20.3. - 26.3.2023
Zverejnené: 20.03.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 26.3.2023 - pašiové služby Božie
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Oznamy 13.3. - 19.3.2023
Zverejnené: 12.03.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 19.3.2023  
Vrámci služieb Božích sa bude konať volebný konvent - Voľby dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV.
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Milé sestry, milí bratia,

srdečne Vás všetkých pozývame na stretnutie s "Knihou"
v nedeľu, 19.3.2023,  o 15:00 hod v zborovej sieni vo Veľkom Grobe.

Tešíme sa na Vás!

Stretnutie s "Knihou"
Zverejnené: 05.03.2023

Milé sestry, milí bratia,

srdečne Vás všetkých pozývame na stretnutie s "Knihou"
v nedeľu, 19.3.2023,  o 15:00 hod v zborovej sieni vo Veľkom Grobe.

Tešíme sa na Vás!

Oznamy 6.3. - 12.3.2023
Zverejnené: 05.03.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 17:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 12.3.2023  - 3. pôstna nedeľa
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v chráme Božom, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

 

Oznamy 27.2. - 5.3.2023
Zverejnené: 26.02.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Večerné pôstne služby Božie 
štvrtok 16:30, spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Konfirmačná príprava
sobota 10:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 5.3.2023  - 2. pôstna nedeľa
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Oznamy 20.2. - 26.2.2023
Zverejnené: 21.02.2023

Služby Božie v nedeľu 26.2.2023 - 1. pôstna nedeľa 
Čataj 9:00 hod. - prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
Veľký Grob 10:30 hod. - v chráme Božom - prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej

„Krabice požehnania 2“ - Projekt na podporu rodín na Ukrajine.
Zverejnené: 12.02.2023

Milé sestry a bratia, pozývame Vás k spolupráci na projekte "Krabice požehnania2"

Cieľom projektu je zabezpečiť pre ukrajinské rodiny materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb. 1 škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre 1 ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Hodnota obsahu škatule je približne 80 € a obsah škatule musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“. (Je vhodné do škatule vložiť v obálke aj biblický verš alebo iný pozdrav od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.)

V prípade, že sa chcete do projektu zapojiť a získať viac informácií, kontaktujte do 17.2.2023 brata farára na tel. č. 0904 928 676.

Ďakujeme!

Oznamy 13.2. - 19.2.2023
Zverejnené: 12.02.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 32. kapitola 
štvrtok 16:30, spoločná pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 19.2.2023   
Služby Božie sa v Čataji konať nebudú.
Bude sa konať výročný zborový konvent vo Veľkom Grobe v zborovej sieni so začiatkom o 10:00 hod.
Počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka.

 

Oznamy 6.2. - 12.2.2023
Zverejnené: 06.02.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 31. kapitola 
štvrtok 16:30, spoločná pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Konfirmačná príprava
sobota 10:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 12.2.2023   
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Zverejnené: 29.01.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 30. kapitola 
štvrtok 16:30, spoločná pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Konfirmačná príprava
sobota 10:00 v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 5.2.2023   
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Oznamy 23.1. - 29.1.2023
Zverejnené: 22.01.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

 

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 29. kapitola 
štvrtok 16:30 spoločná pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 29.1.2023   
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Oznamy 16.1. - 22.1.2023
Zverejnené: 15.01.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 22.1.2023   
Čataj 9:00 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni, počas sl. Božích prebieha v sakristii detská besiedka

Oznamy 9.1. - 15.1.2023
Zverejnené: 09.01.2023

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Služby Božie v nedeľu 15.1.2023   
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov 2022/2023
Zverejnené: 19.12.2022

"Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatctvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja." Izaiáš 9, 5

 

Služby Božie v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore

Veľký Grob

Štedrý  večer                                                           18.00 hod.

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný                 10.30 hod.

2. sviatok vianočný – Večera Pánova                   10.30 hod.

Silvester 31.12.2022                                               17.00 hod.

Nový rok 1.1.2023                                                   10.30 hod.

Zjavenie Krista Pána 6.1.2023                               10.30 hod.
 

 Služby Božie v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore
 Čataj

Štedrý  večer                                                          16.00 hod.

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný                  8.30 hod.

2. sviatok vianočný – Večera Pánova                    8.30 hod.

Silvester 31.12.2022                                              16.00 hod.

Nový rok 1.1.2023                                                    8.30 hod.

Zjavenie Krista Pána 6.1.2023                                8.30 hod.

 

Oznamy 19.12. - 23.12.2022
Zverejnené: 19.12.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - nebude sa vyučovať

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Oznamy 12.12 - 18.12.2022
Zverejnené: 13.12.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - vyučovací proces pozastavený
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe
 

Služby Božie v nedeľu 18.12.2022   - 4. adventná nedeľa
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni


Príprava vianočného vystúpenia detí
Čataj - nedeľa 14:00 hod. v kostole
Veľký Grob - nedeľa 10:30 hod. v sakristii

Oznamy 5.12 - 11.12.2022
Zverejnené: 05.12.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe
 

Služby Božie v nedeľu 11.12.2022   - 3. adventná nedeľa
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod. - v zborovej sieni
Služby Božie vykoná sestra farárka Olina Kolar z Horných Zeleníc.

Príprava vianočného vystúpenia detí
Čataj - nedeľa 14:00 hod. v kostole
Veľký Grob - nedeľa 10:30 hod. v sakristii

Oznamy 28.11. - 4.12.2022
Zverejnené: 27.11.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Strednotýždňové adventné večerné služby Božie
štvrtok 16:30 spoločné pre Čataj a Veľký Grob v zborovej sieni vo Veľkom Grobe
 

Služby Božie v nedeľu 4.12.2022   - 2. adventná nedeľa
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 21.11 - 27.11.2022
Zverejnené: 20.11.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 28. kapitola 
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. 

Služby Božie v nedeľu 27.11.2022   - 1. adventná nedeľa
- v rámci služieb Božích bude prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 14. - 20. 11. 2022
Zverejnené: 13.11.2022

Vyučovanie náboženstva
Náboženstvo sa v tomto týždni vyučovať nebude.

Biblická hodina 
Biblická hodina sa v tomto týždni konať nebude.

Služby Božie v nedeľu 20.11.2022   

Čataj - služby Božie sa konať nebudú
Veľký Grob - spoločné služby Božie o 10:30 hod., vykoná ich sestra farárka Andrea Lukačovská zo Sládkovičova

Oznamy 7.11. - 13.11.2022
Zverejnené: 06.11.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:10 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 27. kapitola 
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni

Služby Božie v nedeľu 13.11.2022   - v rámci služieb Božích sa bude konať volebný konvent na funkciu Generálneho dozorcu ECAV

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

 

Oznamy 31.10. - 6.11.2022
Zverejnené: 30.10.2022

Služby Božie na Pamiatku reformácie  - pondelok 31.10.2022
Čataj 17:00
Veľký Grob 18:00

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:50 hod.

 

Biblická hodina - téma Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, Halloween
V Čataji sa konať nebude, bude spoločná biblická hodina vo Veľkom Grobe - 
štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni.

Služby Božie v nedeľu 6.11.2022 - Pamiatka zosnulých
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

 

 

 

 

 

 

Oznamy 24.10 - 30.10.2022
Zverejnené: 23.10.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 13:45 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 26. kapitola 
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni

Služby Božie v nedeľu 30.10.2022  

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 17.10. - 23.10.2022
Zverejnené: 15.10.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:15 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 25. kapitola 
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni

Služby Božie v nedeľu 23.10.2022  

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

 

Oznamy 10.10. - 16.10.2022
Zverejnené: 10.10.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:15 hod.

Biblická hodina - téma 1. kniha Mojžišova 24. kapitola 
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni

 

Služby Božie v nedeľu 9.10.2022  

Čataj - služby Božie sa konať nebudú
Veľký Grob 10:30 hod - služby Božie vykoná sestra farárka Sidónia Horňanová z Modry - Kráľovej

Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu
Podmienkou je dosiahnutý vek 12 rokov v šk. roku 2022/23. Prihlasovať sa je možné telefonicky alebo osobne na farskom úrade vo Veľkom Grobe.
 

Oznamy 3.10 - 9.10. 2022
Zverejnené: 02.10.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Báhoň - štvrtok 7:15 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:15 hod.

Biblická hodina
Čataj - štvrtok 16:00 hod.
Veľký Grob - štvrtok 17:00 hod. v zborovej sieni

Služby Božie v nedeľu 9.10.2022  

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod, 
počas služieb Božích sa v zborovej sieni koná detská besiedka, na ktorú pozývame všetky deti

Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu
Podmienkou je dosiahnutý vek 12 rokov v šk. roku 2022/23. Prihlasovať sa je možné telefonicky alebo osobne na farskom úrade vo Veľkom Grobe.
 

 

Oznamy 26.9. - 2.10.2022
Zverejnené: 27.09.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:15 hod.

Služby Božie v nedeľu 2.10.2022  - Poďakovanie za úrody zeme

Čataj 8:30 hod.
- prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej

Veľký Grob 10:30 hod.
- prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej
- počas služieb Božích sa v zborovej sieni koná detská besiedka, na ktorú pozývame všetky deti

 

Prihlasovanie na konfirmačnú prípravu
Podmienkou je dosiahnutý vek 12 rokov. Prihlasovať sa je možné telefonicky alebo osobne na farskom úrade vo Veľkom Grobe.
 

Podujatia v senioráte v nedeľu 2.10.2022

Seniorálne stretnutie diakonie 
Evanjelický kostol v Pezinku, 2.10.2022 o 14:30 hod
Téma: Použi moje ruky, Pane
Prednášajúci: plk. Viktor Sabo, gen. duchovný

Seminár pre neordinovaných
Galanta, Jedáleň ZŠ, Štefánikova 745/1, 2.10.2022 o 14:30 hod.
Téma: Hodnoty, ciele, vízia CZ
Prednášajúci: Ondrej Kolarovský, Slavomír Slávik

 

Oznamy 5.9. - 11.9.2022
Zverejnené: 08.09.2022

Služby Božie v nedeľu 11.9.2022 

Čataj 8:30 hod. 
Veľký Grob 10:30 hod.

Srdečne Vás pozývame na Služby Božie v prírode, tentokrát do Galanty.
V programe si chceme pripomenúť presídlenie Slovákov z Dolnej zeme – pred
75 rokmi.
Začneme službami Božími s dialogickou kázňou brata biskupa ZD Jána Hroboňa
a ev. farára v Kanade Dušana Tillingera.
Pozdravia nás aj pozvaní hostia – Marián Čop, biskup ECAV v Prahe a Attila Szpisák ev. farár v Slovenskom Komlóši.
Hudbou poslúžia hud. skupina z Banskej Bystrice CrossRoads, spevácke zbory z Diakoviec a Nitry a detský orchestrík z Bratislavy.
Pre deti bude pripravená besiedka.
Tešíme na Vás – 10.9.2022 o 10.00h v Galante v amfiteátri.

V nedeľu, 18.9.2022, sa počas služieb Božích bude konať volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV.

Pozvanie BÚ ZD ECAV - 75. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej Zeme
Zverejnené: 04.09.2022

Srdečne Vás pozývame na Služby Božie v prírode, tentokrát do Galanty.
V programe si chceme pripomenúť presídlenie Slovákov z Dolnej zeme – pred
75 rokmi.
Začneme službami Božími s dialogickou kázňou brata biskupa ZD Jána Hroboňa
a ev. farára v Kanade Dušana Tillingera.
Pozdravia nás aj pozvaní hostia – Marián Čop, biskup ECAV v Prahe a Attila
Szpisák ev. farár v Slovenskom Komlóši.
Hudbou poslúžia hud. skupina z Banskej Bystrice CrossRoads, spevácke zbory z
Diakoviec a Nitry a detský orchestrík z Bratislavy.
Pre deti bude pripravená besiedka.
Tešíme na Vás – 10.9.2022 o 10.00h v Galante v amfiteátri.

 

 

Oznamy 29.8. - 4.9.2022
Zverejnené: 31.08.2022

Služby Božie v nedeľu 4.9.2022 - Začiatok školského roka

Čataj 8:30 hod. 

Veľký Grob 10:30 hod.

Pozývame všetkých žiakov, študentov aj ich rodičov. Budeme sa modliť za požehnanie nového školského roka.

 

V pondelok 29.8.2022 – sa podľa zvyklosti sa bude vyberať cirkevný príspevok / cirkevná daň/

Podľa uznesenie konventu 2022 je cirkevná daň na každého člena CZ -  20 €
Cirkevná daň sa bude vyberať v kostole v Čataji dopoludnia od 9.00 do 12.00

 

Oznamy 22.8.2022 – 28.8.2022
Zverejnené: 25.08.2022

Oznamy Čataj

1/ Služby Božie v nedeľu 28.8.2022 sa v Čataji budú konať v pravidelnom čase
o 8.30 hod. Budeme mať – Slávnosť pamiatky posvätenia chrámu.

2/ Na budúcu nedeľu 28.8.2022 sa v kostole v Čataji o 18.00 hod. bude konať
koncert Súboru Ensemble Thesaurus Musicum . Svojou interpretáciou sa
zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia
európskej proveniencie. Hráči súboru sú hudobníci  zaoberajúci sa historicky
poučenou interpretáciou. Skladby interpretujú na kópiách originálov
historických nástrojov.

 

Oznamy Veľký Grob

1/ Služby Božie v nedeľu 28.8.2022 sa vo Veľkom Grobe budú konať
v pravidelnom čase o 10.30 hod.

2/ V pondelok 22.8.2022 – sa podľa zvyklosti sa bude vyberať cirkevný
príspevok / cirkevná daň/


Podľa uznesenie konventu 2022 ...Cirkevná daň na každého člena CZ – 20 €
Cirkevná daň sa bude vyberať v zborovej sieni vo Veľkom Grobe a to:
Dopoludnia od 9.00 do 12.0 - Popoludní od 14.00 do 16.00

Oznamy 15.8. - 21.8.2022
Zverejnené: 17.08.2022

Služby Božie v nedeľu 21.8.2022 

Čataj 8:30 hod. - prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej


Veľký Grob 10:30 hod. - Slávnosť pamiatky posvätenia chrámu, prisluhovaná bude sviatosť Večere Pánovej

Oznamy 8.8. - 14.8.2022
Zverejnené: 11.08.2022

Oznamy  Čataj

 1. Služby Božie v nedeľu 14.8.2022 sa  v Čataji budú  konať v pravidelnom čase  o 8.30 hod. vykoná ich brat farár Vladimír Kmošena z Pezinka.
 2. Oznamujeme Vám konanie brigády   na úprave okolia kostola v Čataji , hlavne   prerastených krovín na brehu na vonkajšej strane za múrikom a  na školskom dvore . Tomuto prispôsobte aj svoje donesené  náradie na pílenie, kosenie a  odvoz na skládku . Vo vnútri kostola  by bolo treba hlavne umyť lustre, podlahy. 
  Brigáda sa bude v sobotu 13.8.2022 o 9.00 hod.

 

Oznamy  Veľký Grob

 1. Služby Božie v nedeľu 14.8.2022 sa vo Veľkom Grobe budú  konať v pravidelnom čase  o 10.30 hod. vykoná ich brat farár Vladimír Kmošena z Pezinka.

  Ešte stále je možné sa prihlásiť na mládežnícky letný tábor: INSIDE / spoločenstvo ev. mládeže  bratislavského seniorátu/  v termíne 21 -28.8. 2022  Planinka - Dechtice .
  Prihlásenie a viac informácii na stránke: inside.sk/tabor

 

Oznamy 1.8. - 7.8.2022
Zverejnené: 04.08.2022

Služby Božie v nedeľu 7.8.2022 

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 25.7. - 31.7.2022
Zverejnené: 15.07.2022

Služby Božie v nedeľu 31.7.2022 

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 18.7. - 24.7.
Zverejnené: 13.07.2022

Služby Božie v nedeľu 24.7.2022 

Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Služby Božie vykoná sestra farárka Eva Oslíková z Modry.

Oznamy 11.7.- 17.7.2022
Zverejnené: 05.07.2022

Služby Božie v nedeľu 17.7.2022 

Budú sa konať spoločné služby Božie vo Veľkom Grobe o 11:00 hod., vykoná ich sestra farárka Andrea Lukačovská.
V Čataji služby Božie nebudú.

 

Oznamy 4.7. - 10.7.2022
Zverejnené: 05.07.2022

Zastupovanie počas dovolenky
Od 7.7. do 18.7. 2022 zastupuje brata farára sestra Andrea Lukačovská zo Sládkovičova.

Služby Božie v nedeľu 10.7.2022 - volebný konvent - voľby zborového farára
Na službách Božích sa budú konať voľby zborového farára na funkčné obdobie 2022 - 2032. Kandidátom je súčasný zborový farár Mgr. Pavel Kollár.
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.
Služby Božie vykoná brat konsenior ThDr. Branislav Dolinský.

Oznamy 27.6. - 3.7.2022
Zverejnené: 26.06.2022

Vyučovanie náboženstva sa v tomto týždni konať nebude. 

Služby Božie v nedeľu 3.7.2022 
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Voľby zborového farára
V nedeľu 10.7.2022 sa na službách Božích budú konať voľby zborového farára na funkčné obdobie 2022 - 2032. Kandidátom je súčasný zborový farár Mgr. Pavel Kollár.
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.
Služby Božie vykoná brat konsenior ThDr. Branislav Dolinský.

Oznamy 20.6. - 26.6.2022 - ZMENA
Zverejnené: 20.06.2022

Vyučovanie náboženstva sa v tomto týždni konať nebude.

Ohlásené celozborové služby Božie v Pustých Úľanoch sa 26.6.2022 konať nebudú.
Nebudú služby Božie ani v Čataji a vo Veľkom Grobe.

Najbližšie služby Božie sa budú konať v nedeľu 3.7.2022 v pravidelnom čase v Čataji a vo Veľkom Grobe.

Voľby zborového farára
V nedeľu 10.7.2022 sa na službách Božích budú konať voľby zborového farára na funkčné obdobie 2022 - 2032. Kandidátom je súčasný zborový farár Mgr. Pavel Kollár.
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Oznamy 20.6. - 26.6.2022
Zverejnené: 18.06.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

V nedeľu 26.6.2022 o 10:00 hod. Vás pozývame na celozborové služby Božie do kostola v Pustých Úľanoch.
Z toho dôvodu sa služby Božie v Čataji ani vo Veľkom Grobe konať nebudú.

Voľby zborového farára
V nedeľu 10.7.2022 sa na službách Božích budú konať voľby zborového farára na funkčné obdobie 2022 - 2032. Kandidátom je súčasný zborový farár Mgr. Pavel Kollár.
Čataj 8:30 hod.
Veľký Grob 10:30 hod.

Služby Božie 19.6.2022 - zmena času
Zverejnené: 18.06.2022

Milé sestry a bratia, služby Božie 1. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnia v zmenenom čase:

Čataj 8:00 hod.
Veľký Grob 11:00 hod.

Služby Božie - 12. 6. 2022
Zverejnené: 09.06.2022

Služby Božie na slávnosť Svätej Trojice - 12.06.2022

Čataj - 9:30 hod.
Veľký Grob - 10:30 hod.

Služby Božie vykoná sestra farárka Eva Oslíková z Modry.

Oznamy 23.5 - 29.5.2022
Zverejnené: 22.05.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

Služby Božie - Vstúpenie Krista Pána - štvrtok 26.5.2022
Čataj - 17:00 hod.
Veľký Grob - 18:00 hod.

Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10:00 hod.
v kostole v Čataji - príprava na konfirmačnú slávnosť.

Služby Božie v nedeľu 29.5.2022
Čataj - 10:00 hod. - Slávnosť konfirmácie
Veľký Grob - služby Božie nebudú

 

 

 

Oznamy 16.5 - 22.5.2022
Zverejnené: 15.05.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10:00 hod.
v kostole v Čataji

Služby Božie v nedeľu 15.5.2022
Čataj -  8:30 hod.  
Veľký Grob – 10:30 hod.

Oznamy 9.5. - 15.5.2022
Zverejnené: 08.05.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok  13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

ZMENA MIESTA:
Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10:00 hod.
v kostole v Čataji

Služby Božie v nedeľu 15.5.2022
Čataj -  8:30 hod.  
Veľký Grob – 10:30 hod.

Oznamy 2.5 - 8.5.2022
Zverejnené: 01.05.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13:20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10:00 hod. zborová sieň Veľký Grob

Služby Božie v nedeľu 8.5.2022
Pusté Úľany – 7:30 hod.
Čataj -  8:30 hod.  
Veľký Grob – 10:30 hod.

V rámci služieb Božích v Čataji a vo Veľkom Grobe sa bude konať volebný konvent na funkciu Generálneho dozorcu ECAV  na Slovensku.

Inštalácia seniora Bratislavského seniorátu Mgr. Pavla Kollára
Zverejnené: 18.04.2022

S bratskou  láskou Vám oznamujeme, že
1. nedeľu po Veľkej noci, dňa 24.4.2022 o 14:00 hod. v evanjelickom kostole vo Veľkom Grobe,
sa uskutoční seniorálny konvent Bratislavského seniorátu so službami Božími,
na ktorých brat biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň vykoná

inštaláciu br. seniora Mgr. Pavla Kollára
a úvod br. seniorálneho dozorcu Ing. Petra Synaka
.

Na tieto služby Božie Vás srdečne pozývame!
 

Oznamy 18.4. - 24.4.2022
Zverejnené: 18.04.2022

Výučba náboženstva
ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

Zasadnutie zborového presbyterstva:
v stredu o 18:00 hod. v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10:00 hod. zborová sieň Veľký Grob

Služby Božie v nedeľu 24.4.2022 sa budú konať len v Čataji o 8:30 hod., vo Veľkom Grobe sa konať nebudú


 

Služby Božie počas Veľkej noci 2022
Zverejnené: 09.04.2022

- na službách Božích je povinné nosenie respirátora -

Zelený štvrtok – 14.4.2022 - /s Večerou Pánovou/
       Čataj - 16:00 hod.               Veľký Grob - 17:30 hod.

Veľký piatok – 15.4.2022 - /Pašie, s Večerou Pánovou/
       Čataj - 8:30 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočná nedeľa - 17.4.2022 
       Čataj - 8:30 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Veľkonočný pondelok - 18.4 2022
       Čataj - 8:30 hod.                 Veľký Grob - 10:30 hod.

Zomrel brat Daniel Gálik
Zverejnené: 09.04.2022

Posledná rozlúčka s našim spolubratom Danielom Gálikom sa bude konať v utorok o 15.30 na cintoríne vo Veľkom Grobe.

Zomrela sestra dozorkyňa Ing. Elenka Privizerová
Zverejnené: 09.04.2022

Večerná pobožnosť pri príležitosti poslednej rozlúčky s našou spolusestrou

Ing. Elenkou Privizerovou sa bude konať v utorok o 18.00 hod. v kostole v Čataji.

Posledná rozlúčka sa bude konať

v stredu 13.4.2022 o 15.00 hod. v kostole v Čataji.

 

Oznamy 4.4. - 10.4.2022
Zverejnené: 03.04.2022

Vyučovanie náboženstva
ZŠ Pusté Úľany  - utorok 13.20 hod.
ZŠ Čataj - štvrtok 13.10 hod.
ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14.00 hod.

 

Strednotýždňové pôstne služby Božie
Štvrtok - 17.00 hod. – Čataj kostol
Štvrtok - 18.00 hod. - Veľký Grob zborová sieň

Vyučovanie konfirmandov v sobotu o 10.00 hod. zborová sieň Veľký Grob

Služby Božie v nedeľu 10.4.2022
Pašiové služby Božie /potrebné je priniesť si pašie/ - v pravidelnom čase 

Zmeny v týždni: 28.3. - 3.4.2022
Zverejnené: 27.03.2022

Strednotýždňové pôstne služby Božie - zmana termínu    
Pondelok 17.00 hod. – Čataj kostol

Pondelok  18.00 hod. – Veľký Grob zborová sieň

Vyučovanie náboženstva v ZŠ Pusté Úľany v utorok nebude.

Služby Božie v nedeľu 3.4.2022  
Pašiové služby Božie / potrebné je priniesť si pašie / - v pravidelnom čase

 

Zbierka pre Ukrajinu:
Čataj – 515 Eur
Veľký Grob – 572 Eur

Všetkým darcom ďakujeme!

Oznamy 21.3. - 27.3.2022
Zverejnené: 21.03.2022

Vyučovanie náboženstva

ZŠ Pusté Úľany - utorok 13:20 hod.

ZŠ Čataj - štvrtok 13:10 hod.

ZŠ Veľký Grob - štvrtok 14:00 hod.

Stredňotýždňové pôstne služby Božie

Štvrtok 16:00 hod. - Čataj kostol

Štvrtok 17:00 hod. - Veľký Grob zborová sieň

Vyučovanie konfirmandov

sobota 10:00 hod. v zborovej sieni vo Veľkom Grobe

Služby Božie v nedeľu 27.3.2022 

8:30 hod. Čataj

10:30 hod. Veľký Grob

Zbierka pre Ukrajinu
Zverejnené: 06.03.2022

ECAV na Slovensku zriadila na pomoc Ukrajine účet, na ktorý môžete prispieť:

číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012

variabilný symbol /VS/: 663 300

účel platby: Zbierka pre Ukrajinu

V prípade, že nemáte možnosť platiť na účet a radi by ste prispeli, nasledujúce dve nedele (13.3. a 20.3.2022) môžete prispieť priamo v kostole. Finančné prostriedky budú následne vložené na účet.

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Charkov) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov bude ECAV na Slovensku pravidelne informovať.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

 

Zmeny v týždni: 7. 3. - 13. 3. 2022
Zverejnené: 06.03.2022

Večerné pôstne služby Božie v tomto týždni budú výnimočne v utorok 8.3.2022 o 17.00 hod.(V. Grob), 16:00 hod.(Čataj). Vo štvrtok nebudú.

Náboženstvo sa vo štvrtok 10.3.2022 na ZŠ vo Veľkom Grobe nebude vyučovať.

 

Služby Božie počas pôstneho obdobia a Veľkej noci 2022
Zverejnené: 04.03.2022

- na službách Božích je povinné nosenie respirátora – 

Večerné pôstne služby Božiekaždý štvrtok

Čataj - 16.00  ev. kostol

V. Grob – 17.00 zborová sieň

 

1.pôstna nedeľa - 6.3.2022 – /s Večerou Pánovou/

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

2.pôstna nedeľa - 13.3.2022

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

3.pôstna nedeľa - 20.3.2022 

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.  

4.pôstna nedeľa - 27.3.2022 

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.  

5.pôstna nedeľa - 3.4.2022 Smrtná, Pašiové  sl. Božie

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

6.pôstna nedeľa - 10.4.2022Kvetná, Pašiové sl. Božie 

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

Zelený štvrtok – 14.4.2022 /s Večerou Pánovou/

Čataj – 16.00 hod. V.Grob 17.30 hod.

Veľký piatok - 15.4.2022 – Pašiové s Večerou Pánovou

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

Veľkonočná nedeľa - 17.4.2022 

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

Veľkonočný pondelok 18.4.2022 

Čataj - 8.30 hod. V. Grob – 10.30 hod.

 

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 2021/2022
Zverejnené: 19.12.2021

Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, schudobnel pre Vás, aby ste vy zbohatli jeho chudobou.                                                       2. Korintským 8, 9 

 

/Služby Božie  pre prihlásených  sa konajú v režime OP, max. 30 osôb/

 

Služby Božie v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore

Veľký Grob

 

Štedrý  večer            17.00 hod.

Štedrý  večer            18.00 hod.

Štedrý  večer            19.00 hod.

 

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný    10.00 hod.

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný    11.00 hod.

 

2. sviatok vianočný – Večera Pánova    10.00 hod.

2. sviatok vianočný – Večera Pánova    11.00 hod.

 

Silvester 31.12.2021 17.00 hod.

 

Nový rok 1.1.2022     10.00 hod.

Nový rok 1.1.2022   11.00 hod.

 

 Služby Božie v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore
 Čataj

 

Štedrý  večer       14.00 hod.

Štedrý  večer       15.00 hod.

Štedrý  večer       16.00 hod.

 

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný    8.00 hod.

Narodenie Pána – 1. sviatok vianočný    9.00 hod.

 

2. sviatok vianočný – Večera Pánova    9.00 hod.

 

Silvester 31.12.2021 16.00 hod.

 

Nový rok 1.1.2022     9.00 hod.

 

 

Služby Božie na 4. adventnú nedeľu - 19. decembra 2021
Zverejnené: 17.12.2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Veľký Grob – Čataj – Pusté Úľany 

„Ale ja z Tvojej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu, pred Tvojím svätým chrámom klaňať sa budem v bázni pred Tebou.

Hospodine veď ma vo svojej spravodlivosti, urovnaj svoju cestu predo mnou.“

Žalm 5, 8 – 9

 

Služby Božie na 4. adventnú nedeľu

19. decembra 2021

- v evanjelickom kostole vo Veľkom Grobe o 10.30 hod

- v evanjelickom kostole v Čataji o 8.30 hod

( Režim OP, max. počet účastníkov 30 )

Prenosy služieb Božích - Vianoce a Nový rok 2021/2022
Zverejnené: 15.12.2021

 

Prhlasovanie sa na služby Božie počas Vianočných sviatkov
Zverejnené: 15.12.2021

                        Čataj 

            Veľký Grob 

Prehľad konania služieb Božích počas Vianočných sviatkov.

Prehľad konania služieb Božích   počas Vianočných sviatkov. 

Štedrý večer – 24.12.2021

Štedrý večer – 24.12.2021

14.00

17.00

15.00

18.00

16.00

19.00

1.Sviatok vianočný  - 25.12.2021

1.Sviatok vianočný -25.12.2021

8.00

10.00

9.00

11.00

2.Sviatok vianočný – prisluhovanie Večere Pánovej -26.12.2021

2.Sviatok vianočný – prisluhovanie Večere Pánovej -26.12.2021

8.00

10.00

9.00

11.00

Starý rok -31.12.2021

Starý rok – 31.12.2021

15.00

17.00

16.00

18.00

Nový rok 1.1.2021

Nový rok – 1.1.2021

8.00

10.00

9.00

11.00

Nedeľa po Novom roku 2.1.2022

Nedeľa po Novom roku 2.1.2022

8.30

10.30

Dôležité usmernenie !

Dôležité usmernenie !

Prihlasovanie na služby Božie - podľa vášho výberu dňa a času, telefonicky  na tel. čísle: 0904 928 676.

Prihlasovanie bude prebiehať v nasledovné dni a to v čase: 

Nedeľa       12.12. : 17.00 -19.00

Pondelok   13.12. : 17.00 -19.00

Utorok       14.12. : 17.00 - 19.00

Streda        15.12. : 17.00 - 19.00

Štvrtok:     16.12.  : 17.00  -19.00

Prihlasovanie na služby Božie - podľa vášho výberu dňa a času, telefonicky  na tel. čísle: 0904 928 676.

Prihlasovanie bude prebiehať v nasledovné dni a to v čase: 

Nedeľa       12.12. : 17.00 -19.00

Pondelok   13.12. : 17.00 -19.00

Utorok       14.12. : 17.00 - 19.00

Streda        15.12. : 17.00 - 19.00

Štvrtok:     16.12.  : 17.00  -19.00

Po ukončení prihlasovania vo štvrtok 16.12. 2021 o 19.00 – sa už nebude možné na účasť na službách Božích prihlásiť – Ďakujeme za porozumenie. 

Po ukončení prihlasovania vo štvrtok 16.12. 2021 o 19.00 – sa už nebude možné na účasť na službách Božích prihlásiť – Ďakujeme za porozumenie.

Služby Božie sa budú konať v režime OP /očkovaní,  prekonaní do 180 dní / 

Maximálny počet účastníkov na služby Božie -  30 účastníkov. 

Služby Božie sa budú konať v režime OP / očkovaní, prekonaní do 180 dní / 

Maximálny počet účastníkov na služby Božie -  30 účastníkov.

 

Pravidelné Služby Božie
Veľký Grob
Služby Božie
10:30

Detská besiedka
10:30
(zborová miestnosť, okrem sviatkov a prázdnin)
Čataj
Služby Božie
09:00
Pusté Úľany
Služby Božie
07:30 - po dohode
Prihlásenie