Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku CZ Veľký Grob - Čataj
Domov Oznamy Kázne
KONTAKT:

Evanjelický a. v. farský úrad Veľký Grob – Čataj
Hlavná 265
925 27 Veľký Grob

Mgr. Pavel Kollár, zborový farár

Telefón: 031/ 784 62 36
Mobil: 0904 928 676
Prihlásenie