Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku CZ Veľký Grob - Čataj
Domov Oznamy Kázne

Text na tento mesiac:

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

Ev. Matúš 5,16


Prihlásenie