Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku CZ Veľký Grob - Čataj
Domov Oznamy Kázne

Text na tento mesiac:

Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite.

Kolosenským 2, 6


Prihlásenie